Посланик

Наргиз Гурбанова, Доктор на философските науки, Извънреден и пълномощен посланик на Република Азербайджан в Република България

Д-р Наргиз Гурбанова е назначена за извънреден и пълномощен посланик на Република Азербайджан в Република България на 12 януари 2016 г., и връчи акредитивните си писма на Н. Пр. Росен Плевнелиев, президент на Република България на 24 февруари 2016 г.

Преди назначението си, посланик Н. Гурбанова заемаше длъжността Директор на дирекция „Икономическо сътрудничество и развитие” на Министерство на външните работи на Република Азербайджан и отговаряше за насърчаване на икономическия дневен ред на Азербайджан в чужбина, за партньорство с глобални и регионални икономически организации, за сътрудничество с Европейския съюз, както и за укрепване на двустранните икономически връзки и регионалното икономическо сътрудничество. В качеството си на заместник-шерпа, д-р Н. Гурбанова допринесе за първото по рода си участие на Азербайджан като страна гост в работата на Г-20 в рамките на турското председателство през 2015 г.

Д-р Н. Гурбанова се присъедини към Министерство на външните работи през 2001 г. и заемаше различни позиции в дирекция „Икономическо сътрудничество и развитие” с прекъсвания от 2001 г. до 2010 г.

За чужбина, д-р Н. Гурбанова беше също така назначена в Посолството на Азербайджан в Австрия (2004 - 2007) и в Посолството на Азербайджан в Съединените американски щати, където тя работи като съветник, временно управляващ и заместник-ръководител на мисията (2010 - 2013).

Тя притежава докторска степен по философски науки от Университета на Виена, Австрия (2009). Академичната и степен включва бакалаварска и магистърска степен по международни отношения от Бакинския Държавен Университет, Азербайджан (1997), магистър по Международен мениджмънт от Западния Университет, Азербайджан (1999). Също така е учила международен бизнес в Международно бизнес училище Йоншопинг, Щвеция (2000) и  международно право в Университета Ница, Франция (1997).

Посланик Н. Гурбанова е наградена с юбилеен медал на Република Азербайджан - "90 годишнината от дипломатическата служба на Република Азербайджан (1919-2009)".

Посланик Наргиз Гурбанова е омъжена и има един син. Говори азербайджански,  английски, френски (средно ниво) u руски език.