Визи

Напомняне на Министерство на външните работи на Република Азербайджан

„Министерството на Външните Работи на Република Азербайджан напомня на всички граждани на други страни, възнамеряващи да пътуват до Нагорни Карабах и други окупирани територии на Азербайджан, че в резултат на продължаващата окупация от страна на Въоръжените сили на Република Армения, тези територии са временно извън контрола на Република Азербайджан.

Всяко посещение без съгласието на Република Азербайджан на по-горе споменатите територии, които са международно признати за неделима част от Азербайджан, се счита за нарушаване на суверенитета и териториалната цялост на Република Азербайджан и за неспазване на националните закони, а също така и на съответните норми и принципи на международните закони.

Съобразно с това, Министерството призовава всички чужди граждани да се въздържат от пътуване до окупираните територии в и около Нагорно-Карабахския регион на Република Азербайджан.

Министерството напомня, че на лицата, които са пътували до окупираните територии без предварително разрешение от страна на Република Азербайджан, ще бъде отказвано влизане в Република Азербайджан.”


Подаване на заявление за
 издаване на виза


Забележка:
 Съгласно двустранните междудържавни споразумения, за притежателите на дипломатически и официални (служебни) паспорти; безвизов режим на взаимна основа се прилага между Република Азербайджан и страните, изброени тук.


Посолството на Република Азербайджан издава еднократни, двукратни и многократни видове (туристически, делови, транзитни, частни) визи за Азербайджан.


За получаване на визи за Азербайджан в Консулския отдел на Посолството следва да се представят следните документи:


1. Попълнете анкета за издаване на виза;

За попълване на онлайн интерактивна анкета:

 • Посетите website: http://evisa.mfa.gov.az
   
 • Регистрирайте се на страница “Sign up”
   
 • Попълнете анкетата.
   
 • Подаване (submit) формуляра за кандидатстване
   
 • Принтирайте попълнената анкета получена по e-mail

2. Писмо-покана от Азербайджанската страна;

3. Валиден паспорт или друг документ за задгранично пътуване (оригинални такива), който трябва да има поне една чиста страница за поставяне на визата. Паспортът трябва да е валиден за не по-малко от три месеца след датата на планираното отпътуване от Азербайджан. Притежателите на документи за задгранично пътуване трябва да представят валидна карта за постоянно пребиваване;


4. Две биометрични 3,5 см х 4,5 см снимки на заявителя. Снимките трябва да са цветни, в анфас, направени през последните 6месеца;


5. Лица, които не са граждани на Република България трябва да предоставят официално разрешение за пребиваване в Рерублика България.


6. Платена  сметка за консулски такса за издаване на виза.


Времето за издаване е
 10 дни


Консулските такси за гражданите на Република България


- Еднократна входна виза (до 90 дни) - 35 евро;


- Многократна входна виза (от 90 дни до 180 дни) - 35 евро.

Начин на плащане: По банков път. Не се примат парични плащания в брой.


БАНКОВА СМЕТКА:

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

SWIFT код: - FINVBGSF 
Сметка на бенефициента № - BG 83 FINV 9150 1004 5539 12

Консулските такси за гражданите на трети страни, които законно пребивават в Република България зависи от тяхната държава на произход. За по-подробна информация,моля, натиснете тук.


Моля, да се
 има предвид, че таксата за издаване на виза е невъзвръщаема.

Важни съобщения:

 • За всички видове визи (освен транзитная виза) за Азербайджан, канещата страна трябва да представи молба в Консулски отдел на Министерството на външните работи на Република Азербайджан, с цел получаване на разрешително писмо, което се изпраща от Министерството в Посолството на Република Азербайджан;
   
 • Консулският отдел си запазва правото да изиска други документи, които счита за необходими при процедурата по кандидатстване за виза;

 • Няма гаранции по отношение на издаването на визи, които да могат да се дадат предварително.


Необходими документи за различните видове визи


Официално посещение
:

 • Дипломатическа нота на Министерството на външните работи на Република България, на дипломатическите представителства и на международните организации.


Делово посещение:

 • Чужденците, кандидатстващи за бизнес визи с цел посещение в Азербайджан, трябва да представят пред Посолството изискуемите документи, включително и покана, издадена от Министерството на Външните Работи на Република Азербайджан по молба на фирмата домакин. Тези фирми с дейност в Азербайджан трябва да се обърнат предварително към Министерството на Външните Работи.


Часно посещение (посещение на роднини или приятели):

 • Лицата (граждани на Република Азербайджан или чужденци, които имат регистрация в Азербайджан), които канят чужденци желаещи да пътуват в Азербайджан по лични въпроси, трябва да се обърнат към Министерството на Външните Работи на Република Азербайджан за да им бъде издадено съответното писмо-покана. Чужденците, които искат да получат входна виза в Азербайджан, трябва да представят пред Посолството писмото-покана и другите съответни документи.


Транзитно посещение:

 • Валидна входна виза за страната, която е основна дестинация и билет за отиване и връщане. Валидността на транзитна виза е 5 дни.


Моля, обърнете внимание,
 че чужденците, които пътуват в Република Азербайджан за срок над 30 дни, трябва да бъдат регистрирани в службата по паспортна  регистрация на Министерството на вътрешните работи най-малко 7 дни предварително.


Промени в процедурите за получаване на входни визи от чужди граждани и лица без гражданство при пристигане в Република Азербайджан

Съгласно Указ на Президента на Азербайджанската Република № 326 от 13 септември 2010 г., чужди граждани и лица без гражданство, при пристигането им в Азербайджанската Република, могат да получат входни визи във визовите отдели на международните летища на Азербайджанската Република в следните случаи:


1. В случаите, предвидени в междудържавните и междуправителствените договори на Азербайджанската Република;


2. Лица на посещение в Република Азербайджан по официална покана на Президента на Република Азербайджан, на Министър-председателя на Република Азербайджан, на Председателя на Милли Меджлис (Парламента) на Република Азербайджан, на Ръководителя на администрацията на Президента на Република Азербайджан, на Ръководителя на Върховния Меджлис на Автономна Република Нахичеван;


3. Лица на посещение в Република Азербайджан по официална покана, съгласувана с Държавната миграционна служба на Република Азербайджан, на Председателя на Конституционния съд на Република Азербайджан, на Председателя на Върховния съд на Република Азербайджан, на Главният прокурор на Република Азербайджан, на Комисаря по правата на човека (Омбудсман) на Република Азербайджан, на Председателя на Централната избирателна комисия на Република Азербайджан, на Ръководителите на централната изпълнителна власт на Република Азербайджан, на Председателя (Управителя) на Централната банка на Република Азербайджан, на Ръководителя на Отдел "Административен" на Президента на Република Азербайджан, на Ръководителя на Специалната здравна служба на Президента на Република Азербайджан, на ръководството на Националния олимпийски комитет на Република Азербайджан, на Председателят на Кавказкия мюсюлмански департамент, на Ръководителите на чуждестранни компании, работещи в Република Азербайджан, в съответствие с международните договори, по които Република Азербайджан е страна.


4. Служители на дипломатически, административен и технически персонал на чуждестранните дипломатически мисии, консулствата и представителства на международни организации в Република Азербайджан и членовете на техните семейства, както и чужди граждани, посещаващи Република Азербайджан със специална дипломатическа мисия;


5. Лица на посещение в Република Азербайджан по официална покана на Министерството на извънредните ситуации на Република Азербайджан, за участие в операции по отстраняване на последствията от извънредни ситуации;


6. Лица на посещение в Република Азербайджан поради смърт на член от семейството, на базата на съответните потвърждаващи документи;


7. В случаите на посещение в Република Азербайджан от граждани на чужди държави, в които не са акредитирани дипломатически представителства и консулства на Република Азербайджан, и имащи пряка въздушна връзка с Република Азербайджан.