Viza rəsmiləşdirilməsi üçün tələb olunan dövlət rüsumu

Viza rüsumu

 S/S Ölkə
Avropa İttifaqı vətəndaşlarına Birdəfəlik Çoxdəfəlik
1 (Azərbaycan Respublikası ilə Avropa İttifaqı arasında vizaların rəsmiləşdirilməsinin sadələşdirilməsi  35 avro 35 avro
haqqında Sazişə əsasən)
Qeyd: (Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı, Danimarka Krallığı və İrlandiya vətəndaşları istisna olunmaqla)
2. Norveç Krallığı vətəndaşlarına 35 avro 35 avro
(“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Norveç Krallığı
Hökuməti arasında vizaların rəsmiləşdirilməsinin sadələşdirilməsi haqqında Saziş”ə əsasən)
3.  İsveçrə Konfederasiyası vətəndaşlarına  35 avro 35 avro
(“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə İsveçrə Federal Şurası arasında vizaların
rəsmiləşdirilməsinin sadələşdirilməsi haqqında Saziş”ə əsasən)
4. Lixtenşteyn Knyazlığı vətəndaşlarına  35 avro 35 avro
(“Azərbaycan Respublikası və Avropa İttifaqı arasında vizaların rəsmiləşdirilməsinin
sadələşdirilməsi haqqında Saziş”ə üzrə notalar mübadiləsinə əsasən)
5. Türkiyə Respublikası vətəndaşlarına Diplomatik nümayən-dəliklərdə  rüsumsuz Diplomatik nümayən-dəliklərdə  rüsumsuz
(“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında qarşılıqlı viza tətbiqi haqqında Saziş”ə əsasən) Beynəlxalq hava limanlarında 10 ABŞ dolları
6.  Yaponiya vətəndaşlarına (Notalar mübadiləsinə əsasən) Rüsumsuz Rüsumsuz
7. Pakistan İslam Respublikası vətəndaşlarına  20 ABŞ dolları 350 ABŞ dolları
Qeyd: Ölkədə qalma müddəti 15 günədək olan vizalar rüsumsuz rəsmiləşdirilir.
8. Digər ölkə vətəndaşlarına 20 ABŞ dolları 350 ABŞ dolları