Персонал на Посолството

Г-н Улфат Мачанов            Съветник

Г-н Чингиз Гарибли           Първи секретар (консул)

Г-н Фарид Маммадов         Втори секретар 

Г-н Заур Алиев                  Аташе по финансови въпроси

Search in archive