2016-03-15
Посланикът на Азербайджан Наргиз Гурбанова посети Велико Търново

На 14 март 2016 г., делегация водена от азербайджанския посланик в Република България Наргиз Гурбанова, посети град Велико Търново. Посещението имаше за цел задълбочаване на сътрудничеството между град Нахчъван и град Велико Търново, прилагането на Меморандума за разбирателство подписано между Държавния Бакински университет и Великотърновския университет „Св. Кирил и Методий“, и обсъждането на развитието на отношенията между Националния военен университет „Васил Левски“ на Велико Търново и съответната институция на Азербайджан.

По време на посещението, делегацията проведе среща с кмета на Велико Търново Даниел Панов. Страните подчертаха удовлетвореност от съществуващите приятелски отношения между двете страни и обмена на посещения на високо равнище през последните години.

Даниел Панов изрази благодарност за проекта за консервация и реставрация на архитектурно-музейния резерват „Трапезица“ с финансовата подкрепа на фондация Гейдар Алиев и подчерта значението на инициативата за България по отношение на културните и историческите перспективи и информира посланика на извършената работа в рамките на консервацията и реставрацията на архитектурно-музейния резерват „Трапезица“.

Посланик Н. Гурбанова подчерта, че по инициатива и с подкрепата на  президента на фондация Гейдар Алиев г-жа Мехрибан Алиева в много страни са били възстановени старите паметници на културата, и отбеляза, че архитектурно-музейния резерват „Трапезица“ ще се превърне в най-големия музей на открито в България и Балканския регион.

Посланикът подчерта, че сътрудничеството в областта на туризма, образованието и селското стопанство обещават големи перспективи за развитие на отношенията. Съгласявайки се, че посочените по-горе области са ползотворни за сътрудничеството, кметът Д. Панов изтъкна на азербайджанската страна водещата роля на Велико Търново в производството на сладкарски изделия в България и в региона. В тази връзка, азербайджанската страна покани съответните дружества за участие в Международния Шакински сладкарски фестивал, който ще се проведе на 20 юли 2016 г., в азербайджанския град Шаки.

В допълнение, посланикът припомни успешното посещение на кмета на Нахчъванския град г-н Вугар Сафаров през 2014 г. в Велико Търново и покани кмета Д. Панов да посети Нахчъван.

По време на посещението, посланик Н. Гурбанова проведе срещи с ректора на Великотърновския университет „Св. Кирил и Методий“ г-н Х. Бонжулов и заместник ректора на Националния военен университет „Васил Левски“ на Велико Търново г-н В. Мадански. По време на срещата страните обсъдиха взаимните посещения на студенти и преподаватели между образователните институции, обмена на опит и участие на азербайджански младежи в релевантни проекти в рамките на програмата "Еразмус +" на Европейския съюз.

На края Н. Гурбанова и Д. Панов се срещнаха с представителите на българските медии и информираха за текущото състояние и перспективите за сътрудничество.

Работната визита на азербайджанската делегация във Велико Търново бе отбелязано в централните и местните медии.