2021-09-03

Въпрос: Посланикът на САЩ в Армения заяви: «Ние не считаме, че проблемът за статута на Нагорни Карабах е решен. Този въпрос остава в дневния ред на Минската група». Как бихте коментирали това изявление? Отговор: Подобно изявление от страна на посланика на САЩ е неприемливо. Този конфликт е отминал. Азербайджан е установил своята териториална цялост, а Източните зангазурски и карабахски икономически райони са определени чрез декрет на президента на Република Азербайджан от 7 юли 2021 г. Тези територии са неразделна част от Азербайджан и този статут не може да се подлага на съмнение. При създалите се нови реалности в региона и възможностите за нормализиране на отношенията чрез подписването на тристранното изявление от 10 ноември 2020 г., основано на принципите на международното право, подобно изявление от страна на американски държавен служител само изостря ситуацията и създава неоправдани очаквания у отсрещната страна. В процеса на обсъждане на по-нататъшната дейност на Минската група на ОССЕ подобно изявление на официален представител на страната-съпредседател подкопава бъдещите дейности на Минската група.

Категорично осъждаме изявленията на Премиера и на Министерството на външните работи на Армения от 2 септември 2021 г., които настройват към сепаратизъм в района на Карабах в Азербайджан.

Това неприемливо поведение на страна, която не се е отказала от своите неоснователни претенции върху исторически доказани територии на Азербайджан в нейните международно признати граници, както и фалшифицирането на историята, което грубо нарушава принципите на международното право и в същото време не си взема поука от плачевната ситуация, в която се озова в резултат на агресивната си политика, е следствие единствено на болно въображение.

Арменските длъжностни лица може да се опитват да преиначават колкото си искат исторически факти и закони, но това няма да промени истината. Исторически Карабах е територия на Азербайджан и неразделна част от международно признатите територии на страната.

Още от края на 80-те години на миналия век Армения открито изявява своите претенции към азербайджанския автономен район Нагорни Карабах и подклажда агресивен сепаратизъм. Известно е, че едностранното отделяне на Нагорни Карабах, без съгласието на Азербайджан, беше в противоречие с тогавашното съветско законодателство и това беше потвърдено на най-висше конституционно ниво по това време.

Позовавайки се на правото на самоопределение, арменските длъжностни лица не споменават факта, че „референдумът за независимост“, проведен от сепаратистите в Карабах на 10 декември 1991 г., се е състоял без съгласието на Азербайджан, чиято законна част е автономната област, а също и без участието от азербайджанското население в този регион.

Същите тези държавни служители мълчат и относно това, че азербайджанския карабахски регион е бил под военна окупация от въоръжените сили на Армения в продължение на почти 30 години и че основните човешки права на около един милион азербайджанци са били нарушени.

В своите официални изявления през годините многократно сме огласявали тези и други факти относно безпочвената и разрушителна позиция на Армения, както и решенията на международните организации. Десетилетия наред проявяваме стратегическо търпение в опит да разрешим конфликта чрез преговори. В резултат на 44-дневната Отечествена война, започнала в отговор на поредната военна провокация от страна на Армения, ние възстановихме международното правосъдие и териториалната цялост на Азербайджан. Отсега нататък всички опити за предявяване на каквито и да било териториални претенции към Азербайджан, както и подклаждането на агресивни сепаратистки тенденции в нашите територии, ще бъдат решително осъждани, като ще им бъде даден адекватен отклик.

Деструктивното поведение на Армения в светлината на новите реалности в региона не само няма перспективи, но и ще доведе Армения до разруха.

Search in archive