2021-09-09

№ 319/21 Информация на пресслужбата на Министерството на външните работи на Република Азербайджан на 9 септември - Международен ден за защита на учебни заведения от нападения

Днес, 9 септември, се отбелязва годишният Международен ден за защита на учебни заведения от нападения в съответствие с Резолюция 74/275 на Общото събрание на ООН.

Република Азербайджан, като страна подкрепяща Конвенцията за правата на детето и незадължителния протокол за участието на деца във въоръжени конфликти, както и Женевската конвенция от 1949 г. за защита на жертвите на войната, силно и неизменно подкрепя международните усилия насочени към осигуряване на ефективна защита на правата на децата, както и подпомагане на деца засегнати от въоръжен конфликт.

По време на 30 -годишната агресия на Армения срещу Азербайджан бяха нанесени сериозни щети върху инфраструктурата на учебните заведения в Азербайджан. Повече от хиляда учебни заведения, включително и детски градини, бяха напълно унищожени. Стотици хиляди азербайджански бежанци и вътрешно разселени деца бяха принудени да упражняват правото си на образование под заплахата на сериозна опасност вследствие на военната агресия от страна на Армения. Армения хаотично атакува учебни заведения в Азербайджан, като излага и ученици и учители на голяма заплаха.

Миналата година, по време на 44-дневната война, са разрушени или унищожени 54 училища. Бяха убити десет ученици на възраст между 6 и 15 години, а 16 други бяха ранени, в резултат на грубото нарушение на нормите на международното хуманитарно право от страна на Армения, която умишлено подложи на атака училища.

С излизането от конфликта Азербайджан полага усилия да гарантира безопасно образование за всички азербайджански деца, за да могат те да достигнат своя потенциал без заплаха за живота си. Работим и за възстановяване на разрушените училища в освободените територии.

С присъединяването си към международната общност при отбелязването на 9 септември, като Международен ден за защита на учебни заведения от нападения, не трябва да забравяме за отговорността на Армения за извършените военни престъпления спрямо азербайджанските ученици, както и важността на това да се зачита правото на децата да получат образование без заплаха за живота си. Настояваме Армения да спазва международните си задължения, както и да бъдат разследвани многобройните правдоподобни сигнали за военни престъпления извършени от арменските въоръжени сили.

Search in archive