2022-04-11

Отхвърляме поредното неоснователно, незаконно и враждебно изявление на арменското външно министерство, като остро осъждаме деструктивната позиция на арменската страна в момент, когато се вземат решения за предприемане на стъпки за нормализиране на отношенията между двете държави. На какво основание арменската страна, която все още отказва да поеме отговорност за множество престъпления, говори за масови убийства или етническо прочистване, след като самата тя е подложила на етническо прочистване около 1 милион азербайджанци, грубо нарушавайки основните права на тези хора в продължение на почти 30 години, извършвайки множество военни престъпления по време на военна агресия, сред които жестокото убийство на 613 цивилни граждани за една нощ в Ходжали, а също така носи отговорност за съдбата на около 4000 безследно изчезнали азербайджанци още в началото на 90-те, чиито масови гробове са открити едва сега?! Подобно изявление от страна на арменското външно министерство, което насърчава сепаратизма в Азербайджан, намесва се във вътрешните работи на друга държава в нарушение на международното право и подкопава усилията за стабилизиране на мира в региона, показва, че истинското намерение на отсрещната страна не е нормализиране на обстановката и мирно съжителство. Независимо от избора на Армения, Азербайджан ще продължи да се стреми към развитие и напредък в рамките на своите международни граници и в съответствие с поетите си задължения и в рамките на международното право.

На 11 април 2022 г. министърът на външните работи на Република Азербайджан Джейхун Байрамов проведе телефонен разговор с министъра на външните работи на Република Армения Арарат Мирзоян.

Двете страни обмениха мнения във връзка с подготовката на бъдещо мирно споразумение, създаването на Съвместна гранична комисия, а също и хуманитарни въпроси, като своеобразно продължение на постигнатите споразумения от лидерите  на двете страни.

Search in archive