2022-06-08

No:276/22, Коментар на Пресслужбата на Министерството на външните работи на Република Азербайджан относно незаконното пребиваване на главния прокурор на Армения в азербайджанските територии

На 8 юни 2022 г. главният прокурор на Армения посети незаконно територията на Република Азербайджан и се срещна с „представителя“ на фиктивна организация.

Тази стъпка накърнява суверенитета, териториалната цялост и неприкосновеността на международно признатите граници на Република Азербайджан. Тя не само нарушава основните норми и принципи на международното право, но и вреди сериозно на нормализирането на отношенията между Армения и Азербайджан в постконфликтния период, както и подронва услията за установяване на мир и сигурност в региона.

Тази безотговорност и провокация от арменска страна за пореден път показва, че Армения не е искрена по отношение на процеса за нормализиране на отношенията, а също и саботира усилията на международните медиатори.

Бихме искали да подчертаем факта, че цялата отговорност за тази провокативна стъпка е на арменската страна.

Search in archive