Виза за частно посещение

 

Виза за частно посещение се издава на чужденци и лица без гражданство, които пристигат в Република Азербайджан по покана на грждани на Азербайджан, чужденци и лица без гражданство, които пребивават за постоянно в Република Азербайджан, трудови мигранти, които имат разрешение за временно пребиваване или чужденци и лица без гражданство, които са записани в учебно заведение (само за членовете на семейството на трудовия мигрант или чужденца и лицето без гражданство, което е записано в учебното заведение), регистрирани от съответните изпълнителни органи.  

 

Необходими документи:

 1. Попълнен стандартен формуляр за кандидатстване за виза (приложен е образец).
 2. Оригинал на паспорт

 

 • Паспортът трябва да е валиден за не по-малко от три месеца след датата на планираното ви заминаване от Азербайджан.
 • Притежателите на документи за пътуване трябва да представят валидна лична карта за постоянно местожителство;
 • Лица, които не са граждани на Република България, трябва да представят разрешение за пребиваване от страна на българските власти.

 

 1. Две пастпортни снимки на кандидата.

 

 • Снимките трябва да са направени в рамките на последните 6 месеца, за да отразяват настоящия външен вид.
 • Цветните снимки трябва да са в анфас и на бял фон.

 

 1. Такса за издаване на визата (Начин на плащане: с банков превод. Не се приемат пари в брой).

 

 • 35 евро за български граждани. За други националности вижте (линк);
 • Таксата за обработка на виза трябва да бъде преведена по следната банкова сметка на посолството;

БАНКОВА СМЕТКА:

БАНКА: FIBANK

IBAN №: BG83FINV91501004553912

 • Моля, обърнете внимание, че таксата за виза не се възстановява и потвърждението за плащането трябва да бъде изпратено до посолството.

 

 1. Нотариално заверена покана от приемащата страна
 • Копие на лична карта или паспорт на канещия, съответните документи, които удостоверяват задължение от негова страна да посрещне финансовите разходи свързани с пътуването на чужденца или лицето без гражданство (билет, ежедневни и медицински разходи и др.) или да удостовери, че разполага с достатъчно средства, за да заплати тези разходи, както и документ, който удостоверява, че поканеният човек е член на семейството на трудовия мигрант или чужденц и лице без гражданство, който е на обучение.
 1. Копие от маршрута на полета (не задължително)
 • Кандидатът трябва да представи:

 - копие на самолетен билет;

- копие от документ за регистрация на автомобил и шофьорска книжка, ако той/тя планира да пътува с кола.

 

Доказателство за настаняване (не задължително)

 • Резервация за хотел, споразумение за наем на къща/апартамент и др.
 • Копие от удостоверение за медицинска застраховка (ако домакинът не се ангажира със заплащането на медицински услуги);

 

Важна забележка:

 • Приемат се само попълнени изцяло заявления. Посолството си запазва правото да изиска допълнителни документи/информация, които не са обозначени в горния списък.
 • Времето за обработка на документите е до 10 дни. Денят на подаване/доставка на документи по пощата не е включен във времето за обработка. Процесът по издаването на виза започва едва след като всички необходими документи са налични за посолството.
 • Работното време на консулския отдел е понеделник, сряда и петък от 9:30 до 17:00 часа (Консулски услуги - от 09:30 часа до 12:30 часа и получаване на обработени документи - от 14:00 часа до 17:00 часа)
 • Чужденци и лица без гражданство, които временно пребивават в Република Азербайджан за повече от 15 дни, трябва да се регистрират на мястото на пребиваване. За тази цел чужденците и лицата без гражданство, или администрацията на мястото на пребиваване или собственика на жилището („приемаща страна“) трябва да подадат заявление, както и копие от паспорта на гостуващото лице (или друг документ за преминаване на границата) в Държавната служба по миграция чрез официалната уеб страница (http://en.e.migration.gov.az/), електронна поща (qeydiyyat@migration.gov.az) или лично в рамките на десет дни след пристигането на чужденец или лице без гражданство в страната.

Search in archive