Посланик

 

 

Д-р Хюсейн Хюсейнов

Извънреден и пълномощен посланик на

Република Азербайджан в Република България

 

Назначен е като извънреден и пълномощен посланик на Република Азербайджан в Република  България с декрет на Президента на Република Азербайджан на 19 април 2021 г.  

През 2019-2021 г. е директор на отдел "Анализи и стратегически изследвания" на Министерството на външните работи на Република Азербайджан. През 2015-2018 г. е работил като заместник-началник на отдела "Анализи и стратегически изследвания" на МВнР.

През 2012-2015 г. работи като съветник в Представителството на Азербайджан към НАТО по политическите въпроси и сигурността на двустранното партньорство между Азербайджан и НАТО.

През 2009-2011 г. е първи секретар на отдел "Външнополитическо планиране и стратегически изследвания" на Министерството на външните работи на Азербайджан и ръководи дейността на отдел "Външнополитическо планиране".

От 2005 до 2008 г. служи в представителството на Азербайджан към Европейския съюз. Портфолиото му включва политически и политико-военни въпроси.

През 2001-2005 г. е заемал няколко длъжности в Министерството на външните работи на Азербайджан  като отговорен за регионалната сигурност, управлението на кризи и разрешаването на конфликти.

През 1999–2001 г. е началник на отдел „Връзки с обществеността и външни отношения“ на азербайджанския Студентски съвет при министъра на образованието на Азербайджан.

Има докторска степен по политически науки от Академията за публична администрация към президента на Република Азербайджан, а също завършва с отличие магистърска и бакалавърска степен по международни отношения към Института за социално управление и политически науки в Баку.

 

 

 

Search in archive