Консулски и Визов Отдел

Пощенски адрес:

ул. Чарлз Дарвин 6, кв. Изток, район Изгрев, София 1113, Република България

Teл.(+3592) 8170070

Fax (+3592) 8170077

E-mail: consul_sofia@mission.mfa.gov.az

Завеждащ Консулски отдел – г-н Васиф Бадалов       

Приемни часове за граждани:

Понеделник, сряда и петък

Консулски услуги (включително молби за визи) - от 09:30 часа до 12:30 часа

Получаване на обработените документи - от 14:00  часа до 17:00 часа


N. В.

Консулски и визов отдел на Посолството ще бъде затворен всеки вторник и четвъртък, както и по време на националните празници на Република Азербайджан.

Заявителите с извънредни ситуации, които търсят помощ от Консулски и визов отдел извън редовното работно време може да си организират среща с Консулския и визов отдел по телефон или по електронна поща, преди да дойдат до Посолството.

Search in archive