КОНТАКТ

Посолство на Република Азербайджан в Република България

Република България, София 1113, район Изгрев, кв. Изток, ул. Чарлз Дарвин №6 

Teл.(+3592) 8170070 ( Посолство )

Tel: + (3592) 8170073 (гореща линия на Консулски отдел)

E-mail: sofia@mission.mfa.gov.az

Fax (+3592) 8170077

http://sofia.mfa.gov.az/en

 

 

Search in archive