2016-03-17

В София се проведе кръгла маса на тема "Мултикултурализмът в Азербайджан"

На 17 март тази година центърът за азербайджански език и култура на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ съвместно с Посолство на Република Азербайджан в Република България организира кръгла маса на тема „Мултикултурализмът в Азербайджан“.

Събитието бе открито от директора на центъра за азербайджански език и култура  София Шигаева-Митреска с инфорация за историята на идеята за мултикултурализма в света и направи презентация на мултикултурната среда в Азербайджан. С. Шигаева-Митреска изтъкна, че мултикултурализма в Азербайджан е от значение както за обществеността по света, но е и неразделна част на държавната идеология на националния лидер Гейдар Алиев. Значението на мултикултурализма в Азербайджан е постоянното насърчаване на образованието, медиите и обществото и непрекъсната защита от държавата на  заобикалящата среда на религиозното и културното многообразие.

Посланикът на Република Азербайджан в България Наргиз Гурбанова изтъкна, че широкия смисъл на понятието за мултикултурализъм, е оценка, признаване и насърчаване на религиозната, етническата, културната и расовата принадлежност на хората. Посланикът изрази съжаление, че расизмът и ксенофобията се разраства в редица държави и добави, че това затруднява установяването на контакти между култури. Напомняйки, че исторически мултикултурализма е изключителна особеност на азербайджанската култура, посланикът цитира президента на Република Азербайджан г-н Илхам Алиев, че днес, мултикултурализмът е държавна политика и начин на живот в Азербайджан. Посланикът подчерта, че първата светска демократична държава в мюсюлманския свят е създадена през 1918 г., в Азербайджан, и независимо от тяхната раса, религия, пол и етническа принадлежност на всички граждани им бе дадено правото да гласуват.

Н. Гурбанова подчерта, че Азербайджан е призната като модел на мултикултурализъм и толерантност в света и, че в момента мюсюлмански, християнски, еврейски и други общности функционират свободно в Азербайджан. Тя добави, че през 2008 г. сред министри на културата, представители на общността и културни дейци от различни страни стартира международна платформа наречената "Бакински процес". Посланикът информира участниците в кръглата маса относно създаването на Международен център за мултикултурализъм в страната, за провеждането през месец април тази година на Седмия глобален форум на Алианса на цивилизациите на ООН, и че 2016 г. е обявена за Година на мултикултурализма в Азербайджан и за провеждането на много международни събития в страната и чужбина през целата година.

Журналистката Гергана Дворецка, участвала в Международния бакински хуманитарен форум, посочи високото ниво на религиозната толерантност в Азербайджан и мирното съвместно съжителство на представители на различни религии за успешен модел на мултикултурализъм. Тя изрази своята увереност, че въпреки трудната ситуация в региона, атмосферата на толерантност ще бъде запазена в Азербайджан.

Друг участник на събитието, също участвал на Международния бакински хуманитарен форум, диригентът Кирил Ламбов, заяви вниманието към националните малцинства в страната. Той посочи, че по време на посещенията си в някои региони населени с национални малцинства е бил свидетел на недопускане на дискриминация.

По време на кръглата маса, бившият военен аташе на България в Азербайджан Трифон Трифонов изтъкна, че е похвално въпреки конфликтите между религиите в света на фона на нарастващия антисемитизъм в различните страни, всички националности в Азербайджан, включително евреите, съвместно съществат в атмосфера на мир и приятелство и се ползват от свободата на религиозните убеждения.

По-късно българските студенти, участвали в лятното и зимното училище по мултикултурализъм изтъкнаха задоволството си, че са запознати със страна като Азербайджан, която отдава голямо значение на мултикултурализма и ценностите на толерантност и  направиха презентация за страната.

В края на събитието, посолство на Република Азербайджан в Република България подари азербайджански национални носии на центъра за азербайджански език и култура.

 

 

Search in archive