2016-03-21

В София се отпразнува широко празника Новруз

На 18 март 2016 г.  в Централния военен клуб, един от най-престижните места в София, Посолство на Република Азербайджан в Република България съвместно с Центъра за азербайджански език и култура към СУ „Св. Климент Охридски“, организира събитие за да отпразнува празника Новруз.

Събитието бе открито от директора на Центъра за азербайджански език и култура София Шигаева-Митреска с приветствие и подчертавайки, че Новруз е един от най-древните празници, че думата "Новруз" означава "Нов ден", "Нов живот" и живота в Новруз се съживява.

Посланикът на Република Азербайджан в България Наргиз Гурбанова отбеляза, че Новруз със своята стара история и богати традиции се празнува в продължение на повече от три хилядолетия в Евразия. Описвайки широките традиции на Новруз, посланикът подчерта, че въпреки факта, че традициите на празнуване да се различават от страна на страна, духовното и културно наследство на Новруз се празнува от повече от 300 милиона души по целия свят като символ на мир и хармония  и играе ролята на свързващ мост между народите.

Н. Гурбанова изрази радостта си, че през последното десетилетие Новруз придоби международна значимост  и информира, че Новруз е вписан в  Представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството на ЮНЕСКО през 2009 г. Посланикът изтъкна гордостта си, че по инициатива на Азербайджан и други страни празнуващи Новруз, Общото събрание на ООН със съответна резолюция обяви 21 март като „Международен ден на Новруз“. Тя добави, че тази  резолюция насърчана държавите-членки да запазят културата свързана с Новруз, да учат своите корени и традиции и да се повиши международната осведоменост за този празник.

Посланикът изрази щастието да научи, че българския народ също бележи началото на пролетта с празника Баба Марта на 1 март, и изрази увереност, че въпреки разликата между традициите на Новруз и Баба Марта, тези празници ще допринесат за насърчаване на силни културни връзки между нашите два приятелски народа.

В края на речта си посланик Н. Гурбанова добави, че Азербайджан обяви 2016 г. за година на  мултикултурализма, който обхваща факта, че хора от различни етнически, религиозни и расови произходи могат да съжителстват мирно и са свързани с културата и традициите на всички други.

Студенти, изучаващи азербайджански език в Центъра на азербайджански език и култура направиха презентации за Новруз и традициите на мултикултурализма в Азербайджан.

Музикален оркестър съпроводен от известния български композитор и диригент Кирил Ламбов изпълни азербайджански лирични песни и класически композиции.

На събитието присъстваха представители на български държавни агенции и Народното събрание на Република България, ръководители на дипломатическите мисии, акредитирани в България, представители на българското общество, азербайджанската диаспора и азербайджански студенти, учещи в България.

 

 

Search in archive