2017-02-25

Изявление на Министерството на външните работи на Република Азербайджан по повод на 25-та годишнина от геноцида в Ходжали

На 26 февруари 2017 г. се навършват 25 години от геноцида в Ходжали. От октомври 1991 г. градът е изцяло обсаден от въоръжените сили на Армения. През нощта на 25 срещу 26 февруари 1992 г. след масивен артилерийски обстрел на Ходжали започва нападението на града от различни посоки. В резултат на това въоръжените сили на Армения с помощта на 366-ти пехотен полк от бившия Съюз на съветските социалистически републики (СССР) превземат Ходжали. Нашествениците унищожават Ходжали и с особена жестокост извършват масово убийство сред мирното население. В резултат на това са убити 613 цивилни, включително 106 жени, 63 деца и 70 възрастни хора. Други 1000 души са ранени, а 1275 са взети за заложници. Към днешна дата 150 души от Ходжали остават безследно изчезнали. Умишленото избиването на цивилни в Ходжали има за цел тяхното масово изтребление само защото са азербайджанци. 

Масовото избиване, скалпиране, обезглавяване, нанасяне на удари върху бременни жени с щикове на пушките и осакатяване на телата, извършени от въоръжените сили на Армения в Ходжали, са много добре документирани от правоприлагащите органи на Република Азербайджан, множество независими източници, включително арменски такива, местни и международни медии и очевидци на тази трагедия.

В свое цинично признаване на вината тогавашният министър на отбраната на Армения и настоящ президент Серж Саркисян е цитиран от британския журналист Томас де Ваал да казва: „преди Ходжали азербайджанците смятаха, че ... арменците са хора, които не могат да вдигнат ръка срещу цивилното население. Ние успяхме да се пречупим този [стереотип]“ (Томас де Ваал, „Черната градина: Армения и Азербайджан през мира и войната“ (Ню Йорк и Лондон, New York University Press, 2003 г.), стр. 172.)).

От общата оценка на причините и последиците от войната, започната от Армения срещу Азербайджан, става абсолютно ясно, че умишленото избиване на цивилни и защитници от Ходжали не е изолиран или спорадичен акт, а е част от широко разпространена и системна политика на печално известно етническо прочистване и практика на зверства от страна на Армения.

Военните престъпления, престъпленията срещу човечеството и геноцида, извършени от Армения в хода на продължаващата агресия срещу Република Азербайджан, представляват сериозно нарушение на международното хуманитарно право и правата на човека, по-специално Женевските конвенции от 1949 г., Конвенцията за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид, Международния пакт за граждански и политически права, Международния пакт за икономически, социални и културни права, Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, Международната конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация, Конвенцията за правата на детето и Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи.

Наред с отговорността на Република Армения като държава, по силата на международното наказателно право такива деяния, извършени в контекста на въоръжен конфликт, включително и тези в град Ходжали, се разглеждат като международни престъпления и отговорността за тях също се поема на индивидуална основа от тези, които са участвали в тези деяния, техните съучастници и помощници.

В решението си от 22 април 2010 г. Европейският съд по правата на човека стига до един важен извод по отношение на престъплението, извършено в Ходжали, като квалифицира поведението на тези, които осъществяват нападението като „актове с особена тежест, които може да бъдат определени като военни престъпления или престъпления срещу човечеството“. 

Националните законодателни органи на повече от 15 държави, както и Организацията за ислямско сътрудничество приеха редица резолюции и декларации, с които безапелационно осъждат избиването на цивилно население в Ходжали и признават трагедията в Ходжали като акт на геноцид и престъпление срещу човечеството. 

Република Азербайджан високо цени солидарността на международната общност за установяването на истината и справедливостта по отношение на актовете на геноцид и престъпленията срещу човечеството, извършени от Армения в Ходжали. 

Геноцидът в Ходжали трябва да намери своята правна оценка. Република Азербайджан е уверена, че последователните мерки, предприети на национално ниво, както и съществуващата международна правна рамка, ще послужат, за да сложат край на безнаказаността и да изправят пред съда отговорните за тежките престъпления, извършени по време на агресията на Армения срещу Азербайджан. 

Като отбелязва 25-та годишнина от геноцида в Ходжали, Република Азербайджан призовава международната общност да осъди и да признае престъпленията срещу човечеството и акта на геноцид, извършени от Армения в Ходжали срещу цивилното азербайджанско население, включително срещу деца, жени и възрастни хора.

Search in archive