2021-09-06

Категорично осъждаме изявленията на Премиера и на Министерството на външните работи на Армения от 2 септември 2021 г., които настройват към сепаратизъм в района на Карабах в Азербайджан. Това неприемливо поведение на страна, която не се е отказала от своите неоснователни претенции върху исторически доказани територии на Азербайджан в нейните международно признати граници, както и фалшифицирането на историята, което грубо нарушава принципите на международното право и в същото време не си взема поука от плачевната ситуация, в която се озова в резултат на агресивната си политика, е следствие единствено на болно въображение. Арменските длъжностни лица може да се опитват да преиначават колкото си искат исторически факти и закони, но това няма да промени истината. Исторически Карабах е територия на Азербайджан и неразделна част от международно признатите територии на страната. Още от края на 80-те години на миналия век Армения открито изявява своите претенции към азербайджанския автономен район Нагорни Карабах и подклажда агресивен сепаратизъм. Известно е, че едностранното отделяне на Нагорни Карабах, без съгласието на Азербайджан, беше в противоречие с тогавашното съветско законодателство и това беше потвърдено на най-висше конституционно ниво по това време. Позовавайки се на правото на самоопределение, арменските длъжностни лица не споменават факта, че „референдумът за независимост“, проведен от сепаратистите в Карабах на 10 декември 1991 г., се е състоял без съгласието на Азербайджан, чиято законна част е автономната област, а също и без участието от азербайджанското население в този регион. Същите тези държавни служители мълчат и относно това, че азербайджанския карабахски регион е бил под военна окупация от въоръжените сили на Армения в продължение на почти 30 години и че основните човешки права на около един милион азербайджанци са били нарушени. В своите официални изявления през годините многократно сме огласявали тези и други факти относно безпочвената и разрушителна позиция на Армения, както и решенията на международните организации. Десетилетия наред проявяваме стратегическо търпение в опит да разрешим конфликта чрез преговори. В резултат на 44-дневната Отечествена война, започнала в отговор на поредната военна провокация от страна на Армения, ние възстановихме международното правосъдие и териториалната цялост на Азербайджан. Отсега нататък всички опити за предявяване на каквито и да било териториални претенции към Азербайджан, както и подклаждането на агресивни сепаратистки тенденции в нашите територии, ще бъдат решително осъждани, като ще им бъде даден адекватен отклик. Деструктивното поведение на Армения в светлината на новите реалности в региона не само няма перспективи, но и ще доведе Армения до разруха.

На 3 септември 2021 г. министърът на външните работи Джейхун Байрамов прие новоназначения посланик на Република Киргизстан в Република Азербайджан Кайрат Осмоналиев. Като прие акредитацията на посланика, министърът го поздрави за назначаването му.

Като се позова на вековните приятелски отношения между нашите страни, основани на етнически, културни и религиозни връзки, министър Джейхун Байрамов очерта перспективите за развитие на тези отношения. Той подчерта, че в настоящия момент между Азербайджан и Киргизстан съществува взаимно разбирателство на всички нива. Министърът ирази и своето удовлетворение относно развитието на сътрудничеството между нашите страни на многостранни платформи.

Посланик Кайрат Осмоналиев отбеляза, че въпреки факта, че е нов на този пост, той е добре информиран относно Азербайджан и заяви, че ще направи всичко възможно за по-нататъшното укрепване на отношенията между двете страни. Посланикът предаде сърдечните поздрави на министъра на външните работи на Киргизстан Руслан Казакбаев на министър Джейхун Байрамов и съобщи, че министър Казакбаев е поканил азербайджанския си колега на официално посещение в Киргизстан.

По време на срещата страните обмениха мнения по различни въпроси от програмата за двустранно сътрудничество, включително и укрепване на сътрудничеството в политическата, икономическата, хуманитарната и културната сфера и изпълнението на съвместни проекти в тези области, както и по въпроси от взаимен интерес за регионалната сигурност.

Министърът пожела на посланик Кайрат Осмоналиев успех в неговата бъдеща дейност в Азербайджан.

Search in archive