2021-11-30

No:467/21, Информация на пресслужбата на Министерството на външните работи на Република Азербайджан по повод представителството на Азербайджан в III Форум за международно сътрудничество на Тихоокеанския алианс

На 29 ноември 2021 г. се проведе III международен форум за сътрудничество на Тихоокеанския алианс (ТА). Във форума на тема “Устойчиво социално-икономическо регионално съживяване: принос към международното сътрудничество” взеха участие представители на повече от 60 страни членки на организацията, като постоянни и свързващи наблюдатели, а също и върховният посланик на Министерството на външните работи на Република Азербайджан Елшад Искандаров

Вземайки участие в онлайн форума, Е. Искандаров посочи пред участниците колко важна за страните от Алианса е възможността за транспортен транзит през Азербайджан, член-наблюдател, в посоките север-юг, изток-запад.

След като информира участниците за мащабните възстановителни работи, извършени на освободените в резултат на 44-дневната Отечествена война територии, посланикът подчерта, че Азербайджан е готов да си сътрудничи със страните от Тихоокеанския алианс в тази област.

Представителите, участващи в дискусиите на форума, отбелязаха уникалния опит на Азербайджан при възстановяването на освободените територии на страната ни и изразиха интерес за сътрудничество в тази област.

Search in archive