2022-01-08

No:002/22, Информация на Министерството на външните работи на Република Азербайджан относно срещата на министър Джейхун Байрамов с новоназначения посланик на Република Корея в Азербайджан Лий Юн-Йънг

На 8 януари 2022 г. външният министър Джейхун Байрамов получи копие от акредитивните писма на новоназначения посланик на Република Корея в Република Азербайджан г-н Лий Юн-Йънг.

Министър Джейхун Байрамов поздрави посланик Ли Юн-Йън по случай назначаването му и му пожела успех в работата. Министърът отбеляза успешното развитие на двустранните отношения между Азербайджан и Република Корея, както и широкия обхват от възможности за сътрудничество между двете страни в много области. Той подчерта важността на по-нататъшното развитие на икономическото сътрудничество, като наблегна на дейностите на Съвместната комисия за икономическо сътрудничество между Азербайджан и Корея в това отношение.

Министър Джейхун Байрамов подробно информира отсрещната страна относно историята на агресивната политика, провеждана от Армения срещу Азербайджан, както и за позицията на международната общност по въпроса, 44-дневната Отечествена война, ситуацията в региона след подписването на тристранните споразумения, заплахата от останалите наземни мини и за извършените възстановителни и констурктивни дейности в освободените територии.

От своя страна, Посланик Лий Юн-Йънг благодари на министър Джейхун Байрамов за приема и изрази своето задоволство от назначението му в Азербайджан. Посланикът отбеляза успешното развитие на отношенията между двете страни и засегна перспективите за сътрудничество между Азербайджан и Република Корея в политическата, икономическата, образователната и други области.

Страните обсъдиха различни аспекти на двустранните отношения между Азербайджан и Корея, както и общото си сътрудничество в рамките на международни организации. Същевременно бяха обсъдени въпроси за включване на фирми от Република Корея във възстановителните и оздравителни дейности в освободените райони.

На срещата двете страни обмениха мнения и по други въпроси от взаимен интерес.

Search in archive