2022-04-11

На 8 април 2022 г. външният министър Джейхун Байрамов проведе телефонен разговор с Джеймс Клевърли, държавен министър по европейските въпроси в Британското министерство на външните работи, британската общност и развитието. Двете страни обсъдиха натоящата ситуация в региона, различни въпроси, свързани с изпълнението на тристранните споразумения, както и нормализирането на отношенията между Азербайджан и Армения и проведената в Брюксел в тази връзка среща. По време на телефонния разговор страните обмениха мнения и по други въпроси от взаимен интерес.

Министерството на външните работи на Република Азербайджан потвърждава отново своята подкрепа за суверенитета и териториалната цялост на Грузия и не признава така наречените „президентски избори“, проведени на 10 април 2022 г. в района на Цхинвали в Грузия, а също и техните резултати.

Азербайджанското външно министерство счита, че е особено важно преговорите за мирно уреждане на въпроса в Цхинвали да продължат в съответствие с нормите и принципите на международното право.

Search in archive