2022-09-02

Чужденци, а също и лица без гражданство, които влизат в Република Азербайджан с цел посещение на Катар във връзка със Световното първенство по футбол (Световната купа на ФИФА - 2022), което ще се състои в Катар през 2022 г., ще могат да получат виза при пристигане на международните летища на Република Азербайджан в периода от 20 ноември до 20 декември 2022 г.

  • Чужденци, а също и лица без гражданство, които влизат в Република Азербайджан с цел посещение на Катар във връзка със Световното първенство по футбол (Световната купа на ФИФА 2022), което ще се състои в Катар през 2022 г., ще могат да получат виза при пристигане на международните летища на Република Азербайджан в периода от 20 ноември до 20 декември 2022 г.

За издаване на виза е необходим един от долуспоменатите документи:

  • Акредитационна карта или друг подобен документ, доказващ акредитация в съответствие с установените правила на компанията "Q22" и Международната футболна федерация, международните организатори на Световната купа на ФИФА - 2022.

 

  • Билет или документ, който доказва закупуването на билет за Световната купа на ФИФА - 2020, това се отнася за гражданите на държави, чиито футболни отбори участват в Световната купа на ФИФА - 2022, както и лицата без гражданство, които са постоянно пребиваващи в тези държави.

Search in archive