2021-09-30

No:365/21, Информация на пресслужбата на Министерството на външните работи на Република Азербайджан по повод срещата на министър Джейхун Байрамов с министърът на външните работи на Чешката република Якуб Кулханек

На 30 септември 2021 г. външният министър Джейхун Байрамов се срещна с министъра на външните работи на Чешката република Якуб Кулханек в рамките на неговото работно посещение в Република Азербайджан.

Срещата между външните министри започна във формат tête-a-tête и по-късно продължи с участието на делегации от двете страни.

Приветствайки чешката делегация, министър Джейхун Байрамов подчерта, че Азербайджан отдава голямо значение на сътрудничеството си с Чешката република и отбеляза ключовата роля на „Съвместната декларация за стратегическо партньорство между Република Азербайджан и Чешката република“ за задълбочаване на двустранните отношения.

Като отбеляза, че взаимните двустранни посещения допринасят за развитието на отношенията, министър Джейхун Байрамов подчерта значението на настоящото посещение на чешкия министър, както и на срещите и събитията проведени в тази рамка.

Министър Якуб Кулханек изрази задоволство от приятелското посрещане на водената от него делегация, като отбеляза, че Азербайджан е важен партньор за Чешката република. По време на своето посещение той имаше възможност да открие и Бизнес форума, като подчерта, че събитието, на което присъстват значителен брой компании и от двете страни, е много важно за развитието на техните икономически отношения.

Двете страни обмениха мнения относно продължаването на политическия диалог помежду им, необходимостта да развиват своите отношения в съответствие със съществуващия потенциал в икономическата и търговската сфера, както и дейностите на Съвместната комисия в икономическото, технико-научното, и културното сътрудничество между двете страни, разширяването на отношенията на парламентарно ниво, както и по-нататъшното развитие на отношенията в хуманитарната и туристическата сфера.

Министър Джейхун Байрамов информира колегата си за настоящата постконфликтна ситуация в региона и последните събития включващи дейности по възстановяване, реконструкция и реинтеграция, които Азербайджан извършва на освободените от окупацията на Армения територии. Министърът обърна внимание и на подземните мини, които в продължение на десетилетия са били поставяни умишлено от Армения в тези райони и на тежките последици от тази сериозна заплаха. Отсрещната страна беше информирана и за предприетите от Азербайджан мерки за прилагане на тристранната декларация от 10 ноември 2020 г.

Министър Якуб Кулханек изтъкна важността на гарантирането на мир и сигурност в региона и изрази интереса на чешките компании да участват в процеса на възстановяване и реконструкция.

Министрите обсъдиха и въпроси за сътрудничеството в рамките на международните организации.

Search in archive